Aryanic

سؤالات متداول

 

  

سامانه جامع آموزش دانشگاه (سجاد)

 نحوه ورود به سامانه جامع آموزش دانشگاه (سجاد ) چگونه است؟

"سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سجاد) مربوط به ورودی های مهر سال 90 به بعد می باشد" به همین منظور وارد سامانه شوید به نشانی: edu.uast.ac.ir    نام کاربری:   کد ملی و  رمز عبور: کد ملی و در ادامه شماره شناسنامه می باشد.

* در صورت عدم موفقیت برای ورود به سامانه، به آموزش مرکز محل تحصیل خود مراجعه نمایید.
* دانشجوياني كه انصراف داده يا فارغ‌التحصيل شده‌اند، امكان ورود به سامانه را ندارند.

* در صورت مشاهده پیام (حساب شما غیر فعال شده است ) ، به مرکز آموزش خود مراجعه نمایید. دسترسی غیرفعال نمودن حساب دانشجو در اختیار مراکز آموزشی است.
                                                                                  عدم تسویه حساب مالی
                                                            توسط : xxxxxxxxxx (مدیر مرکز) در تاریخ :   1392x/xx/xx )

درصورت فراموش شدن رمز دانشجو چه اقدامی انجام دهد؟

در صورت فراموش شدن رمز عبور به سامانه یا درخواست تغییر رمز دانشجو می بایست به مرکز محل تحصیل خود مراجعه نماید.

دریافت کد دانشجویی به چه صورت انجام می پذیرد ؟

جهت دریافت کد دانشجویی می بایست به مرکز آموزش محل تحصیل خود مراجعه نماید.

دریافت کارت دانشجویی به چه صورت انجام می پذیرد ؟

جهت دریافت کارت دانشجویی می بایست به مرکز آموزش محل تحصیل خود مراجعه نماید.

دریافت ریز نمرات به چه صورت انجام می پذیرد ؟

جهت دریافت ریز نمرات دانشجو می بایست به مرکز آموزش محل تحصیل خود مراجعه نماید.

معادل‌سازی دروس به چه صورت انجام می پذیرد ؟

جهت معادل‌سازی دروس دانشجو می بایست به مرکز آموزش محل تحصیل خود مراجعه نماید.

تمدید مهلت زمان ثبت درخواست‌ها چگونه انجام می پذیرد؟
در صورت به پایان رسیدن بازه زمانی ارائه شده در تقویم آموزشی، مراکز آموزشی با واحدهای استانی مکاتبه خواهند نمود.
 

دانشجویان جهت دریافت ریز نمرات چه کاری باید انجام دهند؟

به مرکز آموزش خود مراجعه نمایند،کاربر مدیر مرکز آموزش از منوی اصلی، قسمت پذیرش <- دانشجویان، نام دانشجو را می‌یابد.

روی "وضعیت تحصیلی" کلیک و دکمه "دریافت ریز نمرات" را انتخاب  می نماید.

انتخاب واحد دانشجویان به چه صورت انجام می پذیرد؟

    ارائه کلاس و انتخاب تنظیمات آن از قبیل ظرفیت کلاس‌ها، زمان برگزاری کلاس‌ها، تاریخ امتحانات و ... به عهده مراکز آموزشی است.

         * در صورت مشاهده پیام‌هایی مانند "ظرفیت کلاس پر است"، "تداخل در زمان کلاس‌ها"، "تداخل در زمان امتحان" و ... به کارشناس مرکز آموزش محل تحصیل خود مراجعه نمایید.

         *  اگر روز و ساعت برگزاری کلاس‌ها با ساعات کاری تداخل دارد، به کارشناس مرکز آموزش محل تحصیل خود مراجعه نمایید.

       ** انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید، الزاما توسط مراکز آموزشی انجام خواهد شد.

      مراکز آموزشی می‌توانند در بازه زمانی ارائه شده در تقویم آموزشی، انتخاب واحد دانشجویان را ویرایش نمایند.

     در صورت اتمام بازه زمانی انتخاب واحد، از مرکز آموزش محل تحصیل خود بخواهید جهت ویرایش تقویم آموزشی، با واحد استانی مکاتبه نمایند.

برنامه هفتگی از کدام قسمت قابل دسترسی می باشد؟

      برنامه هفتگی، از مسیر زیر قابل مشاهده است:
                  
منوی اصلی > برنامه هفتگی
      *
اگر برنامه هفتگی خالی است، برای بررسی موضوع به کارشناس مرکز آموزش محل تحصیل خود مراجعه نمایید.

دانشجویان کارت ورود به جلسه امتحان را چگونه دریافت نمایند؟

      کارت ورود به جلسه، از مسیر زیر قابل مشاهده است:
                  
منوی اصلی > برنامه هفتگی > دریافت کارت ورود به جلسه  امتحان   

ثبت و پیگیری درخواست انتقال دائم توسط دانشجویان چگونه است؟

از مسیر زیر می‌توانید درخواست انتقال دائم خود را در سجاد ثبت نمایید:
          
          
وارد اکانت دانشجویی خود شوید: از منوی اصلی > درخواست‌ها، اقدام به ثبت درخواست نمایید.

سپس با توجه به تاریخ‌های ارائه شده در تقویم آموزشی (منوی اصلی> تقویم آموزشی)، درخواست خود را ثبت نمایید.

پس از ثبت درخواست توسط دانشجو، مرکز آموزشی مبدا، مرکز آموزشی مقصد و در صورت نیاز، واحد استانی- تقاضای دانشجو را بررسی نموده و طبق مقررات آموزشی، اقدام به رد و یا تایید آن خواهند نمود.

دانشجویان برای مشاهده نتیجه بررسی درخواست، وارد منوی درخواست‌ها شده، روی درخواست مورد نظر کلیک نمایند. جزییات درخواست شما به همراه پاسخ مرکز مبدا، مرکز مقصد و در صورت نیاز، واحد استانی قابل مشاهده می‌باشد.

* درصورت مشاهده پیام "هشدار! "هم اکنون زمان ثبت درخواست انتقال نمی باشد"، تاریخ‌های ارائه شده در تقویم آموزشی را بررسی نمایید.

چنانچه بازه زمانی ثبت درخواست به پایان رسیده است، از مرکز آموزش محل تحصیل خود بخواهید جهت ویرایش تقویم آموزشی با واحد استانی مکاتبه نمایند.

ثبت و پیگیری درخواست مهمان توسط دانشجویان چگونه است؟

دانشجویان از مسیر زیر می‌توانند درخواست مهمان خود را در سجاد ثبت نمایند:
          
وارد اکانت دانشجویی خود شویداز منوی اصلی > درخواست‌ها را انتخاب نمایید، سپس با توجه به تاریخ‌های ارائه شده در تقویم آموزشی (منوی اصلی> تقویم آموزشی)، درخواست خود را ثبت نمایید.

پس از ثبت درخواست توسط دانشجو، مرکز آموزشی مبدا، مرکز آموزشی مقصد و در صورت نیاز، واحد استانی تقاضای دانشجو را بررسی نموده و طبق مقررات آموزشی، اقدام به رد و یا تایید آن خواهند نمود.

برای مشاهده نتیجه بررسی درخواست، وارد منوی درخواست‌ها شده، روی درخواست مورد نظر کلیک نمایید. جزییات درخواست شما به همراه پاسخ مرکز مبدا، مرکز مقصد و در صورت نیاز، واحد استانی قابل مشاهده می‌باشد.

* در صورت مشاهده پیام "هشدار! هم اکنون زمان ثبت درخواست مهمان نمی باشد"، تاریخ‌های ارائه شده در تقویم آموزشی را بررسی نمایید.چنانچه بازه زمانی ثبت درخواست به پایان رسیده است، از مرکز آموزش خود بخواهید جهت ویرایش تقویم آموزشی با واحد استانی مکاتبه نمایند.

ثبت و پیگیری درخواست تغییر رشته توسط دانشجویان چگونه می باشد؟

 

از مسیر زیر می‌توانید درخواست تغییر رشته خود را در سجاد ثبت نمایید:
          
وارد اکانت دانشجویی خود شوید ازمنوی اصلی > درخواست‌ها، درخواست تغییر رشته را انتخاب نموده و سپس با توجه به تاریخ‌های ارائه شده در تقویم آموزشی (منوی اصلی> تقویم آموزشی)، درخواست خود را ثبت نمایید.

پس از ثبت درخواست توسط دانشجو، مرکز آموزشی و در صورت نیاز، واحد استانی تقاضای دانشجو را بررسی نموده و طبق مقررات آموزشی، اقدام به رد و یا تایید آن خواهند نمود.

برای مشاهده نتیجه بررسی درخواست، وارد منوی درخواست‌ها شده، روی درخواست مورد نظر کلیک نمایید. جزییات درخواست شما به همراه پاسخ مرکز مبدا و در صورت نیاز، واحد استانی قابل مشاهده می‌باشد.

* در صورت مشاهده پیام "هشدار! هم اکنون زمان ثبت درخواست  تغییر رشته نمی باشد"، تاریخ‌های ارائه شده در تقویم آموزشی را بررسی نمایید.چنانچه بازه زمانی ثبت درخواست به پایان رسیده است، از مرکز آموزش خود بخواهید جهت ویرایش تقویم آموزشی با واحد استانی مکاتبه نمایند.

ثبت و پیگیری درخواست مرخصی در سامانه سجاد چگونه است؟

دانشجویان گرامی از مسیر زیر می‌توانید درخواست مرخصی خود را در سجاد ثبت نمایید:
          
وارد اکانت دانشجویی خود شویداز منوی اصلی > درخواست‌ها، درخواست مرخصی را انتخاب نمایید، پس از ثبت درخواست توسط دانشجو، مرکز آموزشی تقاضای دانشجو را بررسی نموده و طبق مقررات آموزشی، اقدام به رد و یا تایید آن خواهد نمود.برای مشاهده نتیجه بررسی درخواست، وارد منوی درخواست‌ها شده، روی درخواست مورد نظر کلیک نمایید.

جزییات درخواست شما به همراه پاسخ مرکز آموزشی قابل مشاهده می‌باشد.

ثبت درخواست انصراف به چه صورت انجام می گیرد؟

برای انصراف از تحصیل، باید وارد اکانت دانشجویی خود شده و از منوی درخواست‌ها انصراف را انتخاب نماید.

دانشجو پس از ثبت درخواست انصراف خود دیگر، قادر نیست وارد سامانه شود.

درخواست انصراف دانشجو باید توسط مرکز آموزش محل تحصیل دانشجو، تایید شود.

          جهت لغو درخواست انصراف باید مرکز آموزشی با واحد استانی مربوطه مکاتبه نماید.

چگونه از سرفصل دروس آگاه شویم؟

برای اطلاع از سرفصل دروس می‌توانید:

1-     وارد اکانت خود شوید.

از منوی اصلی > پیوندها، روی لینک "سرفصل دروس مورد نظر" کلیک نمایید.

2-     وارد سایت اصلی دانشگاه به نشانی www.uast.ac.ir شوید و از منوی اصلی، آموزش -> دفتر برنامه ریزی آموزشی و مهارتی سرفصل دروس را انتخاب نمایید.

دانشجویان چگونه می توانند نمره خود را مشاهده نمایند؟

           برای مشاهده نمرات وارد اکانت دانشجویی خود شده و از منوی اصلی >کارنامه، نیم‌سال مورد نظر را انتخاب نمایید.

*  ثبت نمرات به عهده مدرسان است. اگر در زمان مقرر مدرسی نمرات را در سامانه ثبت نکرده باشد و زمان ثبت نمرات پایان یابد، مراکز آموزشی می‌توانند جهت تمدید مهلت ثبت نمرات با واحد استانی مربوطه مکاتبه نمایند.    

* برای ویرایش نمره، از مرکز آموزش خود بخواهید با واحد استانی مکاتبه نماید.

دانشجو چگونه می تواند درخواست تجدید نظر خود را ثبت نماید؟    

وارد اکانت دانشجویی خود از منو اصلی > کارنامه، نیم سال مورد نظر را انتخاب نماید و درخواست تجدید نظر درس مربوطه را ثبت نماید.

 توجه: درخواست تجدید نظر قابل ویرایش و حذف نمی‌باشد.

* امکان ثبت نمره صرفا در اختیار مدرس است، چنانچه زمان بررسی توسط مدرس به اتمام رسیده باشد می بایست به مسئول آموزش مرکز مراجعه نمایید.

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل به چه صورت می باشد؟

وارد اکانت دانشجویی خود شوید.از منو اصلی > گواهی ها >  درج درخواست جدید را انتخاب نمایید.

در فیلد نوع نامه، گواهی اشتغال به تحصیل را انتخاب نمایید.گواهی اشتغال به تحصیل قابل ویرایش می‌باشد.

برای دریافت برگه گواهی اشتغال به تحصیل به آموزش مرکز محل تحصیل خود مراجعه نمایید.

نحوه مشاهده واحدهای گذرانده شده را بیان نمایید؟

    برای مشاهده واحدهای گذرانده شده، وارد اکانت دانشجویی خود شده و از منوی اصلی، کارنامه را انتخاب نمایید.
   
سال، نیم‌سال، دروس انتخاب شده، گذرانده شده، نمرات و معدل به تفکیک سال و نیم‌سال، قابل مشاهده می‌باشد

تقویم آموزشی چیست؟

برای اطلاع از زمان‌بندی ثبت درخواست‌ها، انتخاب واحد، ویرایش انتخاب واحد، حذف و اضافه و  ... وارد اکانت دانشجویی خود شده و از منوی اصلی، تقویم آموزشی را انتخاب نمایید.     

غیر فعال شدن اکانت کاربری به چه صورت می باشد؟
        
غیر فعال ساختن اکانت دانشجو در اختیار مراکز آمزشی است.
        
جهت بررسی و پیگیری موضوع، به مرکز آموزش محل نحصیل خود مراجعه نمایید.

عدم ثبت انتخاب واحد بیشتر از 14 (برای دانشجویان ترمی چگونه است)؟

هنگامی که پیام  "شما مجاز به انتخاب بیش از 14 نیستید" مشاهده می‌شود به این معناست که دانشجو در ترم پیش مشروط شده است. بنابراین طبق قوانین آموزشی مجاز نیست بیشتر از 14 واحد انتخاب نماید.

 برای مثال دانشجویی که  در نیم‌سال اول93-92، با وجود معدل بالای 12 مجاز به انتخاب بیش‌تر از 14 واحد نیست به این دلیل است که  تعداد واحدهای گذرانده شده آن از 14 واحد کمتر است.

باید بررسی شود چنانچه تعداد واحدهای گذرانده شده از 14 واحد کمتر باشد و معدل نیز کمتر از 12 باشد ، پس دانشجو مشروط می باشد..

تعداد واحدهای انتخاب شده و یا گذرانده شده برای ورودی‌های 90، 12 واحد می‌باشد.

ارزیابی اساتید به چه معنا است؟
   
تکمیل فرم ارزیابی اساتید توسط دانشجویان الزامی است، بدیهی است دانشجویانی که نسبت به ثبت ارزیابی اساتید اقدام ننموده‌اند، امکان دسترسی به دیگر منوهای اکانت خود را نخواهند داشت.

فرایند تکمیل مشخصات ایثارگری به چه صورتی است؟
دانشجویانی که مشمول بهره مندی از مزایای ایثارگری را دارند می بایست، برای ثبت مشخصات ایثارگری، وارد اکانت دانشجویی خود در سامانه آموزش دانشگاه (سجاد) شده و از منوی اصلی، تکمیل مشخصات را انتخاب نمایند، فیلدهای مورد نظر را تکمیل نموده و اطلاعات خود را ثبت کنند.
   
سپس منتظر بمانند تا اطلاعات ثبت شده شان، توسط  مدیریت شاهد و ایثارگر تایید گردد.

 ویرایش تصویر به چه صورت انجام می پذیرد؟

   برای ویرایش تصویر به کارشناس مرکز آموزش محل تحصیل خود مراجعه نمایید.

ثبت فراغت از تحصیل چگونه است؟

 مرکز آموزشی باید اطلاعات لازم برای ثبت فارغ التحصیلی دانشجو را بررسی و تایید نماید.سپس واحد استانی موارد بررسی شده توسط مرکز را مشاهده و در صورت عدم وجود مشکل، تایید نماید.
 
پس از تایید واحد استانی وضعیت آموزشی دانشجو، فارغ التحصیل خواهد شد.در صورت عدم برطرف شدن موضوع، به مرکز آموزش محل تحصیل خود، مراجعه نمایید.
دانشجویان چگونه می توانند 15% شهريه ستاد را پرداخت نمایند ؟
وارد اکانت کاربری خود در  سامانه سجاد شده و از منوی اصلی، شهریه را انتخاب نموده و در قسمت موارد قابل پرداخت، 15% را انتخاب و مراحل پرداخت را طی نمایید.

دانشجویان چگونه می توانند 85% شهريه دروس را پرداخت نمایند ؟
دانشجویان به اکانت خود مراجعه و در منوی اصلی، زیر منوی شهریه را انتخاب نمایید.

در قسمت موارد قابل پرداخت ستون پرداخت مربوط به انتخاب واحد را کلیک و اطلاعات فیش پرداختی(85% از شهریه) را ثبت نمایید. سپس کارشناس مرکز باید اطلاعات ثبت شده توسط شما را تایید نمایند.

جهت پرداخت 85% به هرطریق: پرداخت الکترونیکی،فیش،پوز(دستگاه کارت خوان) به مرکز آموزشی مراجعه و پس از پرداخت، اطلاعات مندرج در فیش صادر شده از دستگاه توسط کارشناس، برای شما در سامانه ثبت می شود.  جهت پرداخت 15%در قسمت موارد قابل پرداخت، ستون پرداخت مربوط به ستاد را انتخاب و 15% را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل به مرکز آموزشی خود مراجعه نمایید.

استرداد وجه به دانشجویان چگونه صورت می پذیرد؟

دانشجويان جهت دريافت مابه التفاوت موجودي حساب حق نظارت ستاد (15%) به كارشناس مالي واحد استاني مربوطه  مراجعه نمايند.

عدم نمايش پرداختي حق نظارت در سامانه آموزشي دانشگاه چه دلیلی دارد؟
دانشجويان مي‌توانند از بانك ملي به شماره تلفن 83386-021 نتيجه تراكنش بانكي خود را با اعلام شماره كارت عابربانك و كد رهگيري پيگيري نموده و در صورت نياز به بانك و يا واحد استاني مربوطه مراجعه نمايند.

با به روز رساني شهريه  چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در صورت عدم نمايش فاكتور، پرداختها و... در دسترسي كاربري دانشجو ، دانشجو مي بايست ابتدا به كارشناس مالي مركز محل تحصيل مراجعه و درخواست به روز رساني شهريه نمايد، تا آخرين تغييرات به عمل آمده در شهريه و فاكتور و در صورت عدم رفع مشكل به كارشناس مالي واحد استان مربوطه مراجعه نمايد.

شهریه معادلسازی دانشجویان چگونه محاسبه می گردد؟

کارشناسان مراکز آموزشی جهت دریافت شهریه معادلسازی دانشجویان ورودی قبل از سال 92 طبق بخشنامه های موجود ارسالی امور مالی، چنانچه مبلغ معادل صفر را مشاهده می نمایند، می بایست از طریق سیستم پرداخت شهریه (payment) اقدام نمایند. ( لازم به ذکر است قبل از این اقدام ، شهریه دانشجو به روزرسانی گردد)

محاسبه شهریه معرفی به استاد چگونه است؟

چنانچه درس معرفی به استاد  در نیمسالهای قبل از سال 92 به دانشجو ارائه شده باشد می بایست از طریق سامانه payment نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند.
برای بعد از 92 از سامانه سجاد قابل پرداخت می باشد و مشکلی وجود ندارد.

ویرایش تقاضای تدریس چگونه انجام می شود؟

      چنانچه پس از تایید متقاضی توسط مرکز آموزش، نیاز به ویرایش اطلاعات فرد بود، می توان از طریق واحد استانی این موضوع را رفع نمود.
     
تنها در صورتی این امکان وجود دارد که واحد استانی با گزینه عدم تکمیل اطلاعات و سوابق درخواست را عدم تایید نماید.
     
جهت بررسی موضوع، به واحد استانی مراجعه نمایید.

مدرسان نتیجه بررسی تقاضای تدریس را از چه روشی پیگیری نمایند؟

درخواست متقاضی تدریس بعد از ثبت در سیستم، ابتدا توسط مراکز آموزشی و سپس توسط واحدهای استانی بررسی می‌شود.

متقاضی از طریق ایمیل از نتیجه بررسی مرکز و واحد استانی مطلع می‌شود.

مدرسان می توانند از همان مسیری که درخواست خود را ثبت نمودند وارد سیستم شده، چنانچه درخواست ایشان از سوی مرکز آموزشی بررسی شده باشد، در مرحله آخر قادر به مشاهده نتیجه بررسی مرکز آموزشی خواهند بود.

پس از اعلام نتیجه توسط مراکز آموزشی، واحدهای استانی درخواست متقاضی را مورد بررسی قرار خواهند داد که به شیوه فوق قابل مشاهده خواهد بود.

ثبت تقاضای تدریس در سامانه سجاد چگونه است؟

وارد سامانه شوید:              edu.uast.ac.ir

پس از وارد کردن کد 4رقمی (کد امنیتی) ، به صفحه بعد منتقل می‌شوید.

روی لینک "سامانه ثبت و ویرایش درخواست تدریس" کلیک نمایید.

* از وارد نمودن آدرس ایمیل نامعتبر (مانند www.YourEmail@yahoo.com ) خودداری نمایید.

اطلاعات خواسته شده را تکمیل و درخواست خود را ثبت نمایید.

زمانی درخواست تکمیل می‌شود که در انتها کد رهگیری نمایش داده شود.

در صورت عدم وجود نام دانشگاه محل اخذ مدرک به چه شیوه ای عمل نمایید؟

با مراجعه به واحد استانی خود، اسکن آخرین مدرک تحصیلی تان را به کارشناس مدرسان تحویل نمایید.

سپس واحد استانی از طریق پیام در اتوماسیون اداری، موضوع را به امور مدرسان سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی جهت بررسی ارسال می‌نماید.

چگونه می توان برای چند مرکز آموزشی تقاضای تدریس ارسال نمود؟

با توجه به اینکه شما دارای مجوز تدریس می‌باشید و در سامانه به صورت خودکار برای کلیه مراکز آموزشی مختلف قابل رویت هستید و کد ملی شما منحصر به فرد می باشد، بنابراین در صورتی که مراکز مایل باشند، می‌توانند شما را انتخاب نمایند.

پس از ارائه درس توسط سایر مراکز، شما می‌توانید در سامانه سجادمرکز مورد نظر خود را تایید نمایید.

حجم عکس پرسنلی و آخرین مدرک تحصیلی جهت بارگذاری در سامانه برای ثبت تقاضای تدریس چقدر باید باشد؟

حجم عکس و اسکن مدرک نباید از یک مگا بایت بیشتر باشد.

اندازه طول یا عرض تصویر تصویر مدرک تحصیلی نباید بیش از 1024 و کمتر از 800 پیکسل باشد.

اندازه طول یا عرض تصویر پرسنلی نباید بیش از 600 و کمتر از 240 پیکسل باشد.

فرمت تصاویر منحصرا jpg  می باشد.

اعتبارسنجی در فرایند ثبت نام تدریس چگونه است؟

-برای اطمینان یافتن از ورود صحیح ، متعلق بودن به خود فرد متقاضی  و همچنین منحصر به فرد بودن شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک از فرآیند اعتبار سنجی استفاده می شود.

-در این فرآیند متقاضی چنانچه قبلا در سامانه ثبت نام کرده باشد تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک قبلی وی نمایش داده  می شود که می تواند آن را ویرایش نماید و یا تلفن همراه و پست الکترونیک خود را وارد کند.

 

بعد از تایید توسط کلید "ارسال کد اعتبار سنجی" یک کد 8 رقمی عددی به تلفن همراه ویک کد 8 حرفی (مخلوطی از عدد و کاراکترهای لاتین) به پست الکترونیک متقاضی ارسال می گردد.

-در مرحله بعد متقاضی تا  شش ساعت فرصت دارد این کدها را از تلفن همراه و پست الکترونیک خود دریافت کرده و آنها را در فیلد های مربوطه در سامانه قرار دهد.

-
اگر به هردلیلی متقاضی در این مدت کدها را وارد ننمود یا شماره تلفن همراه یا پست الکترونیک خود را اشتباه وارد نموده بود ، با سپری شدن مدت شش ساعت می تواند مجددا به سیستم وارد شده و تلفن همراه یا پست الکترونیک خود را ویرایش نموده و کد جدید دریافت نماید.

-بعد از تایید و ارسال این کدها توسط کلید "تایید کد اعتبار سنجی" سیستم در صورت صحت آنها اجازه ورود به مرحله بعد را  می دهد.

انجام موفقیت آمیز این فرایند فقط یک مرتبه بوده و در دفعات بعدی ورود به سیستم این مراحل انجام نخواهد شد.

به چه مدارک و اطلاعاتی برای ثبت درخواست تدریس نیاز می باشد؟

جهت تکمیل تقاضای تدریس به اطلاعات و مدارک ذیل نیاز خواهید داشت:

-کد ملی معتبر

-آدرس پست الکترونیک و شماره تلفن همراه معتبر (در سیستم اعتبار سنجی می گردد)

-تصویر مدارک تحصیلی اخذ شده (حداقل طول یا عرض800 و حداکثر 1024 پیکسل و حجم حداکثر یک مگا بایت)

-اسکن عکس پرسنلی یا عکس پرسنلی دیجیتال (حداقل طول یا عرض 180 و حداکثر 600 پیکسل)

-تصویر آخرین حکم کارگزینی در صورت هیات علمی سایر دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور (حداقل طول یا عرض800 و حداکثر 1024 پیکسل )

-تصویر مجوز اخذ شده از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (جهت دروس گروه معارف اسلامی) (حداقل طول یا عرض800 و حداکثر 1024 پیکسل)

-انتخاب یک مرکز آمورش عالی علمی کاربردی و استعلام جهت نیاز به مدرس (اطلاعات تماس مراکز آموزشی از طریق سایت دانشگاه قابل دسترسی می باشد)

اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام مدرسان دروس معارف اسلامی چیست؟
لطفا پیش از ثبت نام در سامانه به نکات ذیل توجه فرمایید:
1-لطفاً در ثبت آدرس پست الکترونیکی خود دقت فرمایید در صورت درج اطلاعات نادرست تا ۶ ساعت  بعد امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.
2-جهت اطلاع از منابع علمی مصاحبه به وب سایت www.asatid.org مراجعه نمایید.
3-پس از وارد کردن شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک منتظر بمانید تا ۲ کد جداگانه به تلفن و ایمیل شما فرستاده شود.بنابراین حتماً از آدرس پست الکترونیکی معتبر و قابل دسترس خود در سامانه استفاده نمایید.

4-هنگام بار گذاری مدرک تحصیلی و تصویر پرسنلی خود حجم فایل مورد نظر نباید از محدوده تعیین شده کمتر یا بیشتر باشد.

5-کسانی که از معاونت امور اساتید نهاد رهبری مجوز تدریس دارند نیز باید برای تدریس در دانشگاه جامع علمی-کاربردی حتماً در این سامانه ثبت نام نمایند.

* در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.


۸۲۷۷۵۵۱۱
۸۲۷۷۵۵۰۵
۸۲۷۷۵۵۱۵

ویرایش کد ملی، ایمیل و شماره تماسچگونه صورت میگیرد؟
در صورت اشتباه وارد نمودن هر یک از موارد زير، کلیه اطلاعات مورد نیاز (موارد 2و 3 و 4 و 5را ارسال نمایید تا بررسي‌هاي لازم صورت گرفته و موضوع برطرف گردد:
1.كدملي (تصویر کارت ملی را پیوست نمایید)
2. نشاني پست الكترونيك
3. شماره تماس
4
. شماره شناسنامه (تصویر صفحه اول شناسنامه را پیوست نمایید)

در صورت فراموش کردن کد رهگیری چه کاری باید انجام شود؟

     فرد متقاضی تدریس، در فرایند ثبت و ویرایش تقاضای تدریس در صورت فراموشی کد رهگیری، می‌تواند با استفاده از شماره همراه و نشانی پست الکترونیکی خود وارد سامانه شده و تقاضای خود را ویرایش نماید.
    
در انتها کد رهگیری جدید نمایش داده خواهد شد.

مدرسان چگونه می توانند  وارد سامانه سجاد شوند؟

توجه: مدرسان پس از دریافت کد مدرسی، تا زمانی که مراکز آموزشی، درسی به آن‌ها ارائه نکرده باشند، امکان ورود به سامانه را نخواهند داشت.

          (برای پیگیری موضوع، به مرکز آموزشی محل تدریس انتخابی خود مراجعه نمایید.)

          
          
وارد سامانه شوید edu.uast.ac.ir      

          نام کاربری:    کد ملی

           رمز عبور:      کد ملی و در ادامه شماره شناسنامه
          
          
در صورت عدم موفقیت برای ورود به سامانه، به مراکز آموزشی محل تدریس خود مراجعه نمایید.
  *
مدرس فردی است که پس از تایید واحد استانی، کد مدرسی به وی اختصاص یافته است.

رمز دوم چیست؟

وارد اکانت مدرسی خود شوید و  روی آیکن رمز دوم کلیک نمایید وارد صفحه مربوط به رمز دوم می شوید جهت ارسال مجدد رمز دوم بر دکمه"ارسال مجدد رمز دوم" و جهت ریست رمز دوم بر دکمه "ریست رمز دوم و ارسال مجدد" کلیک نمایید.

( در صورت عدم موفقیت، برای ویرایش ایمیل به واحد استانی خود مراجعه نمایید. )

ثبت نمره چگونه انجام می شود؟

ثبت نمره فقط توسط "مدرس" انجام می‌شود.

وارد اکانت مدرسی خود شوید و به ترتیب زیر عمل نمایید:

1-     از منوی اصلی، فهرست کلاس‌ها را انتخاب نمایید.

2-     روی دکمه "ثبت نمره" کلیک کنید. 

3-     رمز دوم و کد امنیتی را وارد کرده و دکمه ثبت را فشار دهید.

4-     به صفحه ثبت نمرات منتقل می‌شوید طبق توضیحات کادر زرد رنگ موجود در سامانه سجاد نسبت به ثبت نمرات اقدام نمایید.

5-     دانشجویان می‌توانند نمرات خود را مشاهده نمایند:

        * اگر مهلت ثبت نمره را از دست داده‌اید، از مرکز آموزشی محل تدریس بخواهید با  واحد استانی مکاتبه نمایند.

در صورت فراموش کردن کد مدرسی چه کاری باید انجام دهیم؟

    مدرسان برای اطلاع از کد مدرسی، می‌توانند به مرکز آموزشی محل تدریس خود و یا واحد استانی،  مراجعه نمایند.

سایر موارد :

عدم وجود دروس را از چه قسمتی باید پیگیری نمود؟

       پس از ارائه دروس از واحد برنامه‌ریزی آموزشی مهارتی به واحد فناوری اطلاعات، بلافاصله دروس در سامانه بارگذاری خواهد شد.چنانچه درسی مشاهده نشد، با واحد «برنامه‌ریزی آموزشی مهارتی» سازمان مرکزی تماس حاصل نمایید.

ارائه درخواست همکاری با سازمان مرکزی دانشگاه و یا مراکز تحت نظارت چگونه است؟

     در حال حاضر امکان جذب نیرو وجود ندارد. در صورت فراهم شدن این امکان به صورت فراخوان و از طریق پرتال دانشگاه اطلاع‌رسانی می‌گردد.

پرتال دانشگاه

چه کانون‌هایی جهت عضویت فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی در پرتال دانشگاه قرار دارد؟

در حال حاضر دانشگاه جامع علمی کاربردی فقط کانون دانش آموختگان را راه اندازی نموده که می توانید به نشانی www.uast.ac.ir  واردصفحه اصلی پرتال دانشگاه شوید و در قسمت سامانه های دانشگاه، کانون دانش آموختگان را انتخاب نموده و در آن عضو شوید. برای عضویت در باقی کانون ها خودتان شخصا اقدام فرمایید.

 

نشانی و شماره‌های تماس واحدهای استانی و مراکز آموزشی را از کجا می توان دریافت نمود؟

برای اطلاع از نشانی و شماره‌های تماس واحدهای استانی و مراکز آموزشی، به سایت اصلی دانشگاه جامع علمی-کاربردی به نشانی:   www.uast.ac.ir مراجعه نمایید.

راهنماي نحوه اعطاي دامنه به مراکز

·         ارسال نامه درخواست مرکز آموزشی به واحد استانی مبنی بر درخواست ثبت دامنه درخواستی و اعلام نام دامنه مورد نظر با الگويSitename-uast.ac.ir

·         دریافت وکالتنامه و تعهد نامه از سایت http://it.uast.ac.ir توسط مرکز و تکمیل آن

·         ارسال نامه درخواست از جانب استان به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

·         بررسی نام دامنه درخواستی توسط دفترفناوري اطلاعات به لحاظ منحصر به فردبودن و سایر ملاحظات فنی واعلام به دفترگسترش

·         بررسی دفتر گسترش در خصوص مجوزمرکز در شوراي گسترش دانشگاه و اعلام به واحدحقوقی

·         دریافت وکالتنامه و تعهدنامه تکمیل شده توسط حقوقی از مرکز درخواست کننده وارائه نامه معرفی مرکز به سازمان تحقیقات فیزیک نظري توسط واحد حقوقی دانشگاه

·         مراجعه به سایت nic.ir و ایمیل تمامی مستندات اعم از مجوز دانشگاه، نامه در خواست دامنه، نامه تایید واحد حقوقی و...

پیگیري از جانب مرکز آموزش جهت ثبت دامنه از سازمان تحقیقات فیزیک نظري

 

سامانه ارسال پیامک

سامانه ارسال و دریافت پیامک در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟ به چه شکلی؟

·         این سامانه به نشانی sms.uast.ac.ir در اختیار یک نماینده از واحدهای استانی، معاونت‌ها یا مدیریت‌های مستقل ستاد مرکزی قرار می‌گیرد. اعتبار واحدهای استانی سالانه و برحسب تعداد دانشجویان استان به آنها تخصیص می‌یابد.

پست الکترونیک دانشگاه

پست الکترونیکی از چه طریقی به افراد داده می‌شود؟

·         در حال حاضر کلیه شاغلان در دانشگاه (افراد حقیقی) و واحدهای استانی، معاونت‌ها یا مدیریت‌های ستاد مرکزی (به صورت حقوقی) قادر به دریافت نشانی پست الکترونیکی (ایمیل) به صورت @uast.ac.ir هستند. برای این کار باید فرم درخواست از پرتال دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات تهیه شده، به امضا شخص و مدیر مستقیم رسیده و به صورت دستی یا تصویر آن از طریق پیام به دفتر فناوری اطلاعات برسد. نشانی صفحه ورود به سامانه پست الکترونیکی عبارتست از mail.uast.ac.ir/OWA

در صورت فراموشی رمز پست الکترونیکی چه باید کرد؟

·         افراد حقیقی از طریق سامانه اتوماسیون اداری (چارگون) به آقای امیرعلی نصیری پیام ارسال کرده و رمز جدید را در پیام خود قید کنند. شخصیت‌های حقیقی (واحدهای استانی، معاونت‌ها یا مدیریت‌های ستاد مرکزی) فرایند ارسال فرم (در سوال بالا) را طی نمایند.

سامانه ویدئو کنفرانس

چه کسانی می‌توانند از سامانه ویدئوکنفرانس استفاده کنند؟

·         این سامانه از نشانی vc.uast.ac.ir قابل دسترسی است. در حال حاضر معاونت‌ها و مدیریت‌های مستقل ستاد مرکزی، واحدهای استانی و مراکز تابعه به این سامانه دسترسی دارند.

·         برای معرفی نماینده چکار باید کرد؟

·         نماینده کاربران این سامانه در سوال فوق، باید به صورت کتبی به دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات معرفی شوند: مراکز وابسته و واحدهای استانی از طریق رییس محترم واحد استانی و مدیریت‌های و معاونت‌های ستاد مرکزی از طریق مدیر مستقیم و معاونت محترم.

·         در صورت فراموشی رمز سامانه ویدئوکنفرانس چه کار باید کرد؟

·         از طریق سامانه اتوماسیون اداری (چارگون) به آقای امیرعلی نصیری پیام ارسال کنند تا رمز جدید و یکبار مصرف (OTP) برای آنها ایجاد شود.

اینترنت

·         نحوه استفاده از اینترنت در ستاد مرکزی چگونه است؟

·         همکاران جدید باید توسط مدیر یا معاون محترم به دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات معرفی شوند. در معرفی‌نامه لازم است تا میزان اینترنت مصرفی آنها مشخص شود.

·         در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور استفاده از اینترنت به چه شکلی باید عمل کرد؟

·         کاربران محترم از طریق سامانه اتوماسیون اداری (چارگون) به آقای امیرعلی نصیری پیام ارسال کرده و رمز جدید را در پیام خود قید کنند.

 

اتوماسیون اداری (چارگون)

 

1-     در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور جهت ورود به سامانه اتوماسیون اداری چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ: دریافت اطلاعات کاربری پرسنل در اتوماسیون اداری فقط به صورت مکتوب امکان­پذیر است، در صورت فراموشی رمز عبور، پرسنل شاغل در ستاد مرکزی از طریق ارسال درخواست کتبی توسط مدیر مربوطه و پرسنل شاغل در واحد استانی از طریق ارسال درخواست کتبی توسط رئیس واحد استانی مبنی بر تخصیص رمز عبور جدید یا درخواست مجدد اطلاعات کاربری، اقدام فرمایند. لازم به ذکر است که پاسخ درخواست شما پس از بررسی، بصورت مکتوب در اسرع وقت به فرستنده درخواست ارسال می­گردد.

 

2-    در صورت نیاز به دسترسی جدید در اتوماسیون اداری (کلیه نرم افزارها) چه اقدامی نیاز است؟

پاسخ: هرگونه دسترسی جدید به منابع اطلاعاتی و کاربری اتوماسیون اداری نیازمند درخواست مکتوب مدیر مربوطه به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد. دسترسی مورد نیاز پس از بررسی فنی درخواست و در صورت سازگاری با ملاحظات امنیتی و چارت سازمانی به کاربر مورد نظر اعطا می­گردد.

 

3-    به چه دلیل دسترسی ارسال پیام برای کاربر وجود ندارد؟

پاسخ: ارسال پیام های عمومی مغایر با آیین نامه (هرگونه تشکر، تبریک، تسلیت و ..) باعث قطع دسترسی ارسال پیام خواهد شد. دسترسی مجدد به ارسال پیام برای مراکز و پرسنل واحد استانی فقط از طریق مکاتبه ریاست واحد استانی و برای پرسنل ستاد مرکزی مکاتبه مدیر مربوطه امکان پذیر است. بدیهی است تکرار ارسال چنین پیام هایی منجر به قطع دائمی دسترسی ارسال پیام خواهد شد.

4-    عدم وجود گزینه­های مربوط به درخواست­های اداری (مرخصی، ماموریت و ...) در منوی پیشخوان

پاسخ: شغل محوله مربوط به فرد مورد نظر تخصیص داده نشده است، تخصیص شغل محوله توسط اداره کل امور اداری صورت می­گیرد.

سامانه مدیریت درخواست های پشتیبانی فناوری اطلاعات(بانک)

1         - دریافت دسترسی لازم جهت ورود به سامانه بانک (مدیریت درخواست های پشتیبانی فناوری اطلاعات) و یا سامانه نظرسنجی به چه صورت است؟

پاسخ : قبل از دریافت دسترسی ورود به سامانه بانک یا سامانه نظرسنجی توجه داشته باشید که امکان صدور درخواست پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات فقط برای پرسنل شاغل در ستاد مرکزی امکان­پذیر است. دریافت دسترسی برای کاربران جدید از طریق مراجعه به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان­پذیر است.

2-    پیگیری درخواست­های ارسال شده در سامانه بانک به چه صورت می­باشد؟

پاسخ: پیگیری درخواست­های ارسال شده در هر مرحله­ای از درخواست از طریق حساب کاربری در منوی پیگیری درخواست امکان­پذیر است.

خدمات کامپیوتر

1.سیستم روشن نمی‌شود چه کنیم؟

ابتدا کابل برق را چک نموده در صورت اتصال برق  و روشن نشدن سیستم با تکنیسن رایانه تماس حاصل نمایید

 2.نحوه فعال کردن صفحه کلید فارسی در ویندوز چگونه است؟

 جهت فعال سازی و امکان تایپ مستقیم فارسی در ویندوز XP باید از قسمت Control Panel و با انتخاب سربرگ Switch to Classic View آیکون Regional and Language Options را برگزینید. به سربرگ Languages رفته و تیک گزینه Install files for complex script and right-to-left languages را فعال کنید. توجه داشته باشید که در این زمان باید دیسک مربوط به ویندوز XP داخل دستگاه باشد. با انتخاب Apply و پس از نصب فایل های مورد نیاز بر روی Details کلیک کنید. در پنجرۀ باز شده بر روی Add کلیک کرده و از قسمت Input language زبان فارسی را انتخاب کنید. در ویندوزهای Vista و Seven پس از رفتن به Control Panel و انتخاب Region and Language در پنجره Regional and Language Options در سربرگ Keyboards and Languages روی Change keyboards کلیک کرده و در صفحۀ باز شده گزینه Add را برگزینید. در این قسمت با انتخاب علامت مثبت کنار زبان Persian و Keyboard، تیک گزینه Persian را فعال نموده و بر روی OK کلیک کنید. در ویندوز 8 پس از فشردن کلید WIN عبارت Add a language را تایپ کرده و از منوی سمت راست روی Settings کلیک کنید. روی گزینه ای با همین نام کلیک کرده و در صفحه باز شده بر روی Add a language کلیک کنید. در صفحه باز شده گزینه Persianرا پیدا کرده و با انتخاب آن روی Add کلیک کنید. با انجام مراحل فوق امکان انتخاب زبان فارسی و انگلیسی Taskbar کنار ساعت ویندوز وجود داشته که از روی صفحه کلید امکان تغییر زبان وجودخواهد داشت.

3. فارسی کردن اعداد در نرم افزار Word 2010 و 2013 چگونه است؟

در پنجره اصلی این برنامه بر روی دکمه آبی رنگ File گوشه سمت چپ و بالا کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه Options را انتخاب کنید. در سمت چپ پنجره باز شده به قسمت Advanced رفته و با پایین آوردن لغزنده از زیر منوهای موجود در آن زیر عنوان Show document content گزینه Numeral را پیدا کرده و حالت آن را بر روی Context قرار دهید. با این کار در صورت فعال بودن صفحه کلید فارسی اعداد به صورت فارسی تایپ می شوند.

4. عدم نصب و شناسایی برخی از قطعات سخت‌ افزاری در ویندوز

قطعات سخت افزاری جهت شناسایی و امکان استفاده صحیح نیاز به درایور سازگار با ویندوز نصب شده بر روی سیستم شما دارند. از آنجاییکه امکان دارد ویندوز به صورت پیش فرض نتواند تمامی قطعات سخت افزاری سیستمتان را شناسایی کند شما می بایست درایور آن را از سایت سازنده آن قطعه سخت افزاری تهیه کنید. چنانچه در سایت سازنده درایوری مربوط به سیستم عامل نصب شده وجود نداشت، شما نمی توانید از آن قطعه بر روی ویندوز خود استفاده کرده و این موضوع تنها مربوط به سازنده آن قطعه سخت افزاری بوده و دلیلی بر ایراد ویندوز نیست. همچنین در این مجموعه، نرم افزاری با نام DriverPack Solution قرار داشته که دارای بانک نرم افزاری گسترده ای از قطعات سخت افزاری می باشد. بنابراین در صورت نداشتن درایورهای مورد نیاز دستگاه خود می توانید این برنامه را بر روی سیستم خود اجرا کنید تا در صورت امکان درایورهای مورد نیاز دستگاه شما توسط این برنامه شناسایی و نصب شوند.

5. مشاهده صفحه Blue Screen صفحه آبی رنگ حاوی پیام خطا

چنانچه در هنگام نصب و استفاده از ویندوز و یا نصب نرم افزارها بر روی سیستم با یک صفحه آبی رنگ حاوی پیام خطا مواجه شدید این امر می تواند مربوط به یکی از موارد زیر باشد:

۱ - درایور سخت افزارهای سیستم شما از جمله کارت صدا، مادربورد و ... به درستی نصب نشده است.

۲ - سیستم عامل ویندوز شما آلوده به ویروس یا سایر فایل های مخرب شده است.

۳ - یکی از قطعات سخت افزاری موجود در سیستم مانند RAM ،Hard Disk و ... مشکل دارد.

۴ - آخرین برنامه ای که بر روی سیستم خود نصب کرده اید با سیستم شما سازگار نبوده است.

۵ - نصب تعداد زیادی از برنامه های مختلف در روند کاری ویندوز اختلال ایجاد کرده است.

6. نحوه غیرفعال کردن به‌روز رسانی ویندوز

به منظور غیر فعال کردن به روز رسانی در Winodows 8 نشانگر ماوس را به گوشه پایین و سمت چپ برده و روی این قسمت کلیک راست کنید. گزینه System را انتخاب کنید. در پایین و سمت چپ کادر باز شده روی Windows Update کلیک کرده و سپس Change Settings را انتخاب کنید. منوی موجود در این قسمت را باز کرده و Never check for updates را انتخاب کنید. در Windows 7 به منوی Start رفته و در قسمت جستجو پس از تایپ نمودن عبارت Windows Update کلید Enter را بزنید. در صفحه باز شده و از منوی سمت چپ Change settings را انتخاب نموده و زیر قسمت Important updates پس از انتخاب Never check for updates بر روی OK کلیک کنید.

همچنین برای غیر فعال کردن به روز رسانی در ویندوز XP پس از رفتن به Control Panel و از سمت چپ بر روی عبارت Switch to classic view کلیک کنید. حال Automatic updates را انتخاب کرده و پس از انتخاب نمودن گزینه Turn Off Automatic Updates بر روی OK کلیک کنید.