راهنمای تالیف کتب درسی

پایگاه اطلاعات علمی SID

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نقشه جامع علمی کشور

 

 

چاپ کتاب توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

مدرسین مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران با همکاری آن مرکز اقدام به چاپ کتابهای زیر نموده اند:

1- زبان عمومی، مولفین: احمد یحیی خان- خشایار صالحیار- سید موسی حسینی

2- تربیت بدنی دانشگاهی، مولفین: احمد یحیی خان- نکیسا زندگانی- محبوبه شاهواری