Aryanic
صفحه اصلي > سامانه ثبت نظرات حوزه معاونت پژوهش و فناوری 

سامانه ثبت نظرات حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 
سامانه ثبت نظرات حوزه معاونت پژوهش و فناوری
هدف اصلی از راه اندازی این سامانه سهولت در دریافت و پایش درخواستها و انتقادهای دانشجویان، مدرسان ، کارکنان مراکز و موسسات
تحت نظارت دانشگاه ،اصناف و اتحادیه ها و سایر متولیان عرصه آموزشهای مهارت محور در جهت نیل به اهداف عالی دانشگاه در حوزه پژوهش
و فناوری می باشد.بدیهی است طرح مسایل اجرایی ، بهبود عملکرد این معاونت و دانشگاه جامع علمی کاربردی را در پی خواهد داشت.
جهت استفاده از فرم از مرور گر google chrome استفاده نمایید
google chrome دانلود نسخه 64 بیتی
google chrome دانلود نسخه 32 بیتی

نام : *
نام خانوادگی : *
شماره ملی:
*
استان محل سکونت:
شهر: *
وضعیت:
دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی - به شماره دانشجویی :
مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی - به کد مدرسی:
کارمند مراکز و موسسات اموزشی - به اطلاعات:
انجمن های علمی / واحدهای صنفی - به مشخصات:
سایر موسسات آموزش عالی و پژوهشی - به مشخصات:
سایر - با عنوان:
شماره همراه:
*
نشانی پست الکترونیکی:
*
عنوان درخواست:
انتقاد
پیشنهادات
ملاقات حضوری
حوزه مرتبط:
*
توضیحات(حداکثر 15 خط):
ارسال مستندات:
 
کدامنیتی: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*