تازه ترین رویدادهای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۱۲۱
تازه ترین رویدادهای پژوهشی

فراخوان نگارش مدخل در دانشنامه مهندسی در ایران "داما"

همایش دو روزه آتلاین "منظومه ماهواره های مکعبی برای آموزش از راه دور" 14 و 16 مهر99 از طریق لینک: www.skyroom.online/ch/arimeeting/wsw

نمایشگاه ملی مجازی کتاب- انتشارات سمت- 19 الی 31 خرداد- www.samt.ac.ir

رویداد شتاب فرآورده های لبنی استان سمنان - سه شنبه 20 خردادماه سال جاری، راس ساعت 9 صبح -به صورت مجازی http://vc1.uast.ac.ir/se 

- معرفی مرکز DOI (نشانگر دیجیتالی شیء) دانشگاه کردستان