آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل پرداخت حق التدریس ارشد-
دستورالعمل اجرایی کمیته های تخصصی شورای انتشارات دانشگاهمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آیین نامه طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه شورای انتشاراتمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
استانداردهای (فنی و محتوایی) سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
راهنمای ارائه الکترونیک دروسمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
قرارداد فروش و پشتیبانی سامانه یادگیری الکترونیکمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آیین نامه پژوهانه (گرنت)دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
فرم داوری ترجمه کتابمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آیین نامه جشنواره ملی-
تفاهم نامه-
دوره های ارشد-
شورای تحصیلات تکمیلی-
کمیته فنی تفاهم نامه ها-
proposal - arshad-
شیوه نامه نگارش گزارش دفاع-
صورتجلسه بخش اول کمیته راهبری پروژه های تخصصی-
صورتجلسه بخش دوم کمیته راهبری پروژه های تخصصی-
صورتجلسه دفاع از گزارش پایان پروژه-
فرایند اخذ مجوز دفاع-