آخرین اخبار

اولین کارگاه آموزشی مراکز رشد و مراکز نوآوری برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی مراکز رشد و مراکز نوآوری برگزار شد

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۴ اخبار
اولین کارگاه آموزشی مراکز رشد و مراکز نوآوری با حضور مدیران مراکز رشد و فناوری، متقاضیان تأسیس مراکز نوآوری و کارشناسان پژوهشی ستاد مرکزی و واحدهای استانی برگزار شد.
برگزاری دومین رویداد ملی کارآفرینی شتاب طیور و ماکیان

برگزاری دومین رویداد ملی کارآفرینی شتاب طیور و ماکیان

۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۰ اخبار
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران با همکاری مرکز رشد خوشه فناورهای طیور و ماکیان، دومین رویداد ملی کارآفرینی شتاب طیور و ماکیان را برگزار کرد.
کارورزی دانشجویان علمی کاربردی ساماندهی می شود

کارورزی دانشجویان علمی کاربردی ساماندهی می شود

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۴ اخبار
سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی: کارورزی دانشجویان علمی کاربردی ساماندهی می شود.