آخرین اخبار

برگزاری دومین رویداد ملی کارآفرینی شتاب طیور و ماکیان

برگزاری دومین رویداد ملی کارآفرینی شتاب طیور و ماکیان

۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۰ اخبار
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران با همکاری مرکز رشد خوشه فناورهای طیور و ماکیان، دومین رویداد ملی کارآفرینی شتاب طیور و ماکیان را برگزار کرد.
کارورزی دانشجویان علمی کاربردی ساماندهی می شود

کارورزی دانشجویان علمی کاربردی ساماندهی می شود

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۴ اخبار
سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی: کارورزی دانشجویان علمی کاربردی ساماندهی می شود.
آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز آموزشی به دانشگاه تبدیل شوند

آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز آموزشی به دانشگاه تبدیل شوند

۰۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۶ اخبار
دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در جلسه شورای هم اندیشی و تعامل مراکز علمی کاربردی گفت: آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز علمی کاربردی به دانشکده هایی از این دانشگاه تبدیل شوند و شرط تحقق این امر، حرکت مراکز به سوی کیفیت است.