اخبار

دومین نشست مجازی استارت­ آپ ها­ی مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی

دومین نشست مجازی استارت­ آپ ها­ی مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی

دومین نشست مجازی با مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه رویدادهای شتاب، توسط دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب
در جلسه ای با مرکز آموزش های مجازی دانشگاه تهران بررسی شد

در جلسه ای با مرکز آموزش های مجازی دانشگاه تهران بررسی شد

آموزش های مجازی، مدل های مختلف طراحی و استانداردسازی سامانه یادگیری الکترونیک و محتواهای آموزشی در جلسه ای با حضور دکتر امید فاطمی، رییس مرکز آموزش های مجازی دانشگاه تهران، دکتر سیدعلی بدری، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و دکتر رسول ناصری سرپرست مرکز تولید محتوا و یادگیری الکترونیک دانشگاه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب