اخبار - آرشیو

سامانه ثبت و امتیازدهی فعالیت های پژوهش، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع راه­ اندازی شد

سامانه ثبت و امتیازدهی فعالیت های پژوهش، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع راه­ اندازی شد

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت دانشگاه و برگزاری هفتمین جشنواره ملی علمی­ کاربردی در مهرماه سال جاری، سامانه رتبه بندی پژوهشی، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی­ کاربردی راه­ اندازی شد.

ادامه مطلب