اخبار - آرشیو

گسترش همکاری های کارآفرینانه میان دانشگاه جامع و دانشگاه علوم پزشکی بابل
به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی صورت گرفت:

گسترش همکاری های کارآفرینانه میان دانشگاه جامع و دانشگاه علوم پزشکی بابل

به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی و به منظور تقویت اکوسیستم کارآفرینی در استان مازندران، نشست مشترکی بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری رویداد مشترک کارآفرینی با اداره کل آموزش و پرورش مازندران

برگزاری رویداد مشترک کارآفرینی با اداره کل آموزش و پرورش مازندران

با هدف تقویت اکوسیستم کارآفرینی در استان مازندران، دومین رویداد شتاب دانش آموزی با همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و اداره کل آموزش و پرورش برای ۱۵۰ نفر از معلمان و دبیران هنرستان ها و کارشناس های فنی و حرفه ای ادارات آموزش و پرورش این استان، برگزار شد.

ادامه مطلب