اخبار - آرشیو

تغییر زمان برگزاری دوره های مدرسه کسب و کار

تغییر زمان برگزاری دوره های مدرسه کسب و کار

مدرسه تابستانی کسب و کار، جدیدترین برنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تقویت مهارت های کارآفرینان، فعالان حوزه کسب و کارهای نوپا و توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان برای ورود موفق به بازار کار حرفه ای است. این رویداد با حمایت دانشگاه از برنامه نوآوری برگزار می شود.

ادامه مطلب