اخبار - آرشیو

رونمایی از دو کتاب مهارت های مشترک و مجموعه قوانین و مقررات پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

رونمایی از دو کتاب مهارت های مشترک و مجموعه قوانین و مقررات پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

در نخستین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی­ کاربردی از دو کتاب مهارت های مشترک و مجموعه قوانین و مقررات پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی رونمایی شد.

ادامه مطلب