اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی  ابعاد مدیریتی آموزش های الکترونیک در دانشگاه ­ها: حال و آینده برگزار شد

کارگاه آموزشی ابعاد مدیریتی آموزش های الکترونیک در دانشگاه ­ها: حال و آینده برگزار شد

کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیک با عنوان ابعاد مدیریتی آموزش های الکترونیک در دانشگاه­ ها: حال و آینده با حضور رئیس و معاونین دانشگاه و با سخنرانی دکتر سید علی اکبر صفوی رئیس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم و استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز برگزار شد.

ادامه مطلب