کارگاه های آموزشی در خصوص یادگیری الکترونیک

تعداد بازدید:۴۶۲۴

 

کارگاه: آموزش دانشگاهی بر بستر ابزارهای الکترونیکی

با حضور دکتر صفوی (۱۳۹۹/۰۱/۱۵)

https://elearning.msrt.ir/download/videos/KargaheAmmozeshiDaftareNezarat-DrSaffavi.mp4?_=67

گارگاه آموزشی دکتر صفوی با موضوع امتحانات

دانشگاه بوعلی سینا همدان (۱۳۹۹/۰۲/۱۴)

https://elearning.msrt.ir/download/videos/DrSafavi-ExamWorkshop.mp4?_=64

آموزش الکترونیکی و اجرای دروس آزمایشگاهی و کارگاهی

                                                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی     (۱۳۹۹/۰۲/۲۹)                                                                    

https://elearning.msrt.ir/download/videos/1399.02.29-NoshirvanBabol.mp4?_=58
توضیحات تکمیلی کارگاه آموزشی دانشگاه نوشیروانی بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی (۱۳۹۹/۰۲/۲۹)

https://elearning.msrt.ir/download/videos/AZ%20MAJAZI%20Continue1.mp4?_=57
کارگاه مجازی چالش های اجرای دروس کارگاهی و طراحی در آموزش الکترونیکی

دانشگاه هنر اصفهان (۱۳۹۹/۰۳/۰۳

https://elearning.msrt.ir/download/videos/DrSafavi-HonareIsfahan.mp4?_=56

کارگاه آموزشی شیوه برگزاری آزمون الکترونیک

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان( 22/3/99)

https://elearning.msrt.ir/download/videos/1399.03.22%20-%20WorkshopQuizIranian.mp4?_=49

روش های ارزیابی و آزمون در دوره های آموزش غیر حضوری

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی (22/3/99)

https://elearning.msrt.ir/download/videos/1399.03.22%20-%20KhajehNasir%20-%20Quiz%20.mp4?_=52

کارگاه آشنایی با امکانات سیستم های آموزش مجازی

کارگاه دانشگاه فردوسی مشهد

امتحانات و فرایندهای ارزشیابی و بحث کاهش احتمال تقلب در روشهای بر خط

دکتر فاطمی- دکتر صفوی

https://elearning.msrt.ir/download/videos/Webinar-RavandNama.mp4?_=54

ویژگیها و روش های تدریس و تولید محتوا در آموزش الکترونیکی

جهاددانشگاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان (18/2/99)

https://elearning.msrt.ir/download/videos/DrSafavi-Bualisina.mp4?_=59

چشم انداز نظام آموزشی در دوره ی پس از بحران کرونا

دانشگاه شهید چمران اهواز (15/2/99)

https://elearning.msrt.ir/download/videos/VisionEducationAfterCorona.mp4?_=61

چکیده ای از کارگاه آموزشی دورس عملی

دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی (17/2/99)

https://elearning.msrt.ir/download/videos/Webinar-AzarbayjanSharghi.mp4?_=62