نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجوییدفتر امور پژوهش و فناوری
آیین نامه طرح های پژوهشیدفتر امور پژوهش و فناوری
فرم های طرح های پژوهشیدفتر امور پژوهش و فناوری
دستورالعمل چاپ کتب دانشگاه جامع علمی کاربردیمرکز اسناد و انتشارات
فرم خوداظهاریمرکز اسناد و انتشارات
دستورالعمل اجرایی کمیته های تخصصی شورای انتشارات دانشگاهمرکز اسناد و انتشارات
آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه های عضو هیأت امنامرکز اسناد و انتشارات
تفاهم نامهدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
آیین نامه جشنواره ملیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
دستورالعمل پرداخت حق التدریس ارشددفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
دوره های ارشددفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
شورای تحصیلات تکمیلیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
کمیته فنی تفاهم نامه هادفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
proposal - arshadدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
شیوه نامه نگارش گزارش دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
صورتجلسه بخش اول کمیته راهبری پروژه های تخصصیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
صورتجلسه بخش دوم کمیته راهبری پروژه های تخصصیدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
صورتجلسه دفاع از گزارش پایان پروژهدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرایند اخذ مجوز دفاعدفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی
فرم آمادگی دفاع شماره ۳دفتر ارتباط با جامعه و کارآفرینی