آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
استانداردهای (فنی و محتوایی) سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
راهنمای ارائه الکترونیک دروسمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آیین نامه شورای انتشاراتمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
فرم داوری ترجمه کتابمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
قرارداد فروش و پشتیبانی سامانه یادگیری الکترونیکمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
فرم خوداظهاریمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
دستورالعمل چاپ کتب دانشگاه جامع علمی کاربردیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه تألیف، ترجمه، ویرایش و داوری کتب درسیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردیمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
آیین نامه پژوهانه (گرنت)دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجوییدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
آیین نامه طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
فرم طرح های پژوهشیدفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه
دستورالعمل اجرایی کمیته های تخصصی شورای انتشارات دانشگاهمرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک
تفاهم نامه-
آیین نامه جشنواره ملی-
دستورالعمل پرداخت حق التدریس ارشد-
دوره های ارشد-
شورای تحصیلات تکمیلی-
کمیته فنی تفاهم نامه ها-