اخبار

سامانه ثبت و امتیازدهی فعالیت های پژوهش، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع راه­ اندازی شد

سامانه ثبت و امتیازدهی فعالیت های پژوهش، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع راه­ اندازی شد

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت دانشگاه و برگزاری هفتمین جشنواره ملی علمی­ کاربردی در مهرماه سال جاری، سامانه رتبه بندی پژوهشی، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی­ کاربردی راه­ اندازی شد.

ادامه مطلب
رونمایی از دو کتاب مهارت های مشترک و مجموعه قوانین و مقررات پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

رونمایی از دو کتاب مهارت های مشترک و مجموعه قوانین و مقررات پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

در نخستین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی­ کاربردی از دو کتاب مهارت های مشترک و مجموعه قوانین و مقررات پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی رونمایی شد.

ادامه مطلب