اخبار

تغییر زمان برگزاری دوره های مدرسه کسب و کار

تغییر زمان برگزاری دوره های مدرسه کسب و کار

مدرسه تابستانی کسب و کار، جدیدترین برنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تقویت مهارت های کارآفرینان، فعالان حوزه کسب و کارهای نوپا و توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان برای ورود موفق به بازار کار حرفه ای است. این رویداد با حمایت دانشگاه از برنامه نوآوری برگزار می شود.

ادامه مطلب
اولین مدرسه تابستانی کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی
به صورت مجازی راه‌اندازی می‌شود؛

اولین مدرسه تابستانی کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی

به منظور تقویت مهارت‌های کارآفرینان، فعالان حوزه کسب و کارهای نوپا و توانمند سازی دانشجویان و دانش‌آموختگان برای ورود موفق به بازار کار حرفه‌ای، اولین مدرسه تابستانی کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
فراخوان نخستین نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و صنعت ورزش کشور

فراخوان نخستین نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و صنعت ورزش کشور

جهت تحقق اهداف دانشگاه در حوزه اشتغال، کارآفرینی و توسعه ارتباط با صنعت، نخستین نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و صنعت ورزش کشور، در قالب مجموعه نشست‌های ارتباط با صنعت برگزار می‌شود.

ادامه مطلب