اخبار

نشست رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با کارکنان معاونت پژوهش و فناوری

نشست رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با کارکنان معاونت پژوهش و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی نشستی با معاون، مدیران و کارکنان معاونت پژوهش و فناوری در خصوص وضعیت دانشگاه و فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری گفتگو کرد.

ادامه مطلب