اخبار

کارگاه آموزشی  ابعاد مدیریتی آموزش های الکترونیک در دانشگاه ­ها: حال و آینده برگزار شد

کارگاه آموزشی ابعاد مدیریتی آموزش های الکترونیک در دانشگاه ­ها: حال و آینده برگزار شد

کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیک با عنوان ابعاد مدیریتی آموزش های الکترونیک در دانشگاه­ ها: حال و آینده با حضور رئیس و معاونین دانشگاه و با سخنرانی دکتر سید علی اکبر صفوی رئیس کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم و استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز برگزار شد.

ادامه مطلب
دومین نشست مجازی استارت­ آپ ها­ی مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی

دومین نشست مجازی استارت­ آپ ها­ی مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی

دومین نشست مجازی با مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهش و فناوری واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه رویدادهای شتاب، توسط دفتر نوآوری، فناوری و تجاری سازی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب