اخبار

گزارش تصویری از افتتاح مرکز نوآوری شرکت ذوب آهن اردبیل

پیرو صدور مجوز فعالیت مرکز نوآوری شرکت ذوب آهن اردبیل با موضوع ریخته گری، این مرکز در مراسمی با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اردبیل، مدرسان و دانشجویان مرکز آموزشی و کارکنان شرکت ذوب آهن اردبیل افتتاح شد.

ادامه مطلب

فعالیت در سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی آغاز شد

سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی مراکز (rmis) پس از اصلاحات مورد نیاز و متناسب با نظرات کارشناسان واحدهای استانی، آماده ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی است.

ادامه مطلب