اخبار

گزارش تصویری از افتتاح مرکز نوآوری شرکت ذوب آهن اردبیل

پیرو صدور مجوز فعالیت مرکز نوآوری شرکت ذوب آهن اردبیل با موضوع ریخته گری، این مرکز در مراسمی با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اردبیل، مدرسان و دانشجویان مرکز آموزشی و کارکنان شرکت ذوب آهن اردبیل افتتاح شد.

ادامه مطلب

فعالیت در سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی آغاز شد

سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی مراکز (rmis) پس از اصلاحات مورد نیاز و متناسب با نظرات کارشناسان واحدهای استانی، آماده ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی است.

ادامه مطلب
آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز آموزشی به دانشگاه تبدیل شوند
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی:

آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز آموزشی به دانشگاه تبدیل شوند

دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در جلسه شورای هم اندیشی و تعامل مراکز علمی کاربردی گفت: آرمان و انتظار ما این است که تمام مراکز علمی کاربردی به دانشکده هایی از این دانشگاه تبدیل شوند و شرط تحقق این امر، حرکت مراکز به سوی کیفیت است.

ادامه مطلب